Lepota i zdravlje na ćelijskom nivou

usporite svoj biološki sat

Play Video

Promotional Video

Lepota i zdravlje na ćelijskom nivou

usporite svoj biološki sat

quantum wellness

A NEXT GENERATION WELLNESS

Prestanite bacati novac na skupe kreme i tretmane koje otklanjaju samo spoljašnje vidljive manifestacije starenja. Samo zdrave ćelije mogu aktivno proliferirati i zameniti one koje su oštećenje u organizma kako bi efikasno usporile  degenerativne simptome starenja.

Zdravlje našeg organizma je poput ptičjeg jata koje funkcioniše kao celina i kada je potrebno, brzo menja smer čuvajući osnovno JEDINSTVO, zahvaljujući dobroj ćelijskoj komunikacije. To zahteva savršeno informacijoni sistem i dovoljno energije za upravljanje i podršku potrebnim autoregulatornim procesima. Rezultat ovakvog stanja ćelija, omogućiće pravilno pomlađivanja tela.

Preuzimanje odgovornosti za svoje zdravlje jedno je od najboljih dugoročnih ulaganja koje ćete ikada napraviti.

Optimizujte zdravlje odlaganjem ili smanjenjem procesa starenja. Procenite vašu biološku starost i uporedite je sa kalendarskom a zatim analizirajte faktore koji utiču na ključne faktore od kojih zavisi vaše zdravlje prvi je korak ka tom putu.

Quantum wellness programi fokusiraju se na vaše zdravlje i izgled na ćelijskom nivou. Kombinujući iskustvo integrativne medicine i znanje funkcionalne i najnovih tehnoloških dostignuća kvantne medicine, kako dijagnostičke tako i terapeutske, naptavićemo program koji je 100% prilagodjen vašim potresbama i moguućnostima.

Ne samo da ćete se osjećati pomlađeno, uravnoteženo i bez stresa, nego ćete tako i izgledati.

Samo nekoliko jednostavnih promena u vašem životnom stilu može napraviti veliku napredak u vašem zdravlju. Naučite nove zdrave navike koje optimizuju vaše opšte zdravstveno stanje.

Discover the only system that addresses all critical factors for human health and reverse aging, allowing you to correct all aspects of the body: its information, energy and physiology. Quantum Wellness conceptallows experts of different specialtiesto restore client health using our 3-step process:

DIAGNOSTIC – detection,testing and analysis
DETOXIFICATION – body and cell inside
REPAIR – energy, information and functional

DESIGN YOUR HEALTH

SECRET WEAPONS FOR YOUR HEALTH

Play Video

Promotional Video

QUANTUM ZONE

SECRET WEAPONS FOR YOUR HEALTH

Play Video

Promotional Video

Baveći se više od 10 godina programima detoksikacije, shvatili smo da ljudi ne odlaze u hotele i banje da bi pili neke “šarene sokiće”, brojali kalorije i znojili se vežbajući do iznemoglosti.

Oni traže rešenja za svoje fizičke, emocionalne zdravstvene potrebe i žele zameniti loše navike sa onim koje su za njihovo zdravlje dobre…

Mišljenja smo da su različiti programi, ishrana i tretmani, samo sredstva čiji je cilj da delujemo na ključne faktore od kojih zavisi zdravlje. Da bi to postigli svaki tretman, hrana ili dodatak ishrani mora biti personalizovan.

Kroz praksu shvatili smo da je svaka osoba jedinstvena i da jedan program neće dati očekivane rezultate u svim slučjevima. Također brzina oporavka i postizanje rezultata bili su različiti i zavisili su od puno faktora. Geneteka, način života, ishrane, emocionalno stanje ali i različite paradigme u velikoj meri utiču na postizanje rezultata. Bez obzira na to koliko smo se trudili, bilo je praktički nemoguće pronaći rješenje koje će odgovarati svakoj osobi.

UNIQUE METHODOLOGY BEAUTY AND HEALTH TREATMENTS

Quantum Wellness nudi potpuno neinvazivne metode dijagnostike i lečenja, praktično neograničene u pronalaženju i otklanjanju osnovnih uzroka na energetskom, biohemiskom, funkcionalnom i informacionom nivou, čime se pacijent vraća u zdravlje.

Ne samo da smo u mogućnosti dizajnirati individualne tretmane i programe ishrane i suplementacije bez kontraindikacija, već možemo i pratiti i procenjivati njihovu efikasnost.

Play Video

Promotional Video

DA LI STE SE UMORILI OD TOGA DA STE STALNO UMORNI I DA SE OSEĆATE BOLESNO?

Često nam se javljaju pacijenti kojima je dosadilo da idu od lekara do lekara koji su se uvek bavili samo njihovim simptomima i koji im nikada nisu rekli šta je uzrok njihovih problema. U Quantum Wellnessu posvećeni smo pronalaženju i lečenju uzroka umesto simptoma.

About us

Marina Luketina Šunjka

Author of Quantum Wellness concept

Marina je od decembra 2019 u Evropskom centru za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) operativni direktor studijskog programa Specijalističkih akademskih studija iz oblasti kvantno informacione medicine i funkcionalne ishrane. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu dok na ECPD fakultetu (University for Peace established by the United Nations) priprema doktorat u oblasti menadžmenta u zdravstvu. Od 2003 godine saradjuje sa Institutom za razvoj kvantne medicine i bio informacionih tehnologija iz Ukraine. 

PROGRAMS

Bolest nikada nije slučajnost, već rezultat našeg načina života. Uz brojne svakodnevne obaveze često je teško voditi računa o zdravlju zbog čega smo razvili intezivne vikend i sedmodnevne  programe procene i korekcije zdravlje a koji će vam pomoći da prvo razumete šta vam to organizam želi i kako je dosadašnji način života uticao na vaše zdravlje a zatim i da se kroz personalizovni program resetujete i revitalizujete za predstojeće radne i životne izazove.

Bez obzira koji je estetski ili zdravstveni problem u pitanju, prvi korak je razumeti šta je to što je potrebno da vaš oraganizma savršeno funkcioniše. Tek nakon toga možemo vam predložiti programe od kojih će te imati koristi. 

CHOOSE THE IDEAL PROGRAM FOR YOU

HOLISTIC HEALTH CHECK WEEKEND

functional health evaluation.

Ključ dugovečnosti leži u prevenciji bolesti i pravilnom održavanju zdravlja, a ključ prevencije je procjena zdravlja.

Kada ste zadnji put obavili zdravstveni pregled koji je podrazumevao nešto više od analize krvi? Tokom našeg vikend odmora uz holističku procenu zdravlja analiziraćemo ključne faktore od kojih zavisi vaše zdravlje kako bismo saznali kako je dosadašnji način života i ishrane uticao na vaše zdravlje i gde postoje nepravilnosti u radu vašeg organizma.

WANT TO LIVE BETER? Discover what works for your body and cells.

Think about when you take your car into the shop for an inspection. In order to examine the condition of the car, the mechanic opens the hood, checks the fluids, and inspects the working components.

Quantum Zone analysis is the same idea, except instead of examining your engine oil level or testing the battery life “looking under the hood” and understanding what areas you need to improve on in order to achieve a healthy body composition and functions you will look and feel so much better! The Quantum Wellness Functional Health Assessment is designed to get you started on your road to optimal health and a better life. More info…

Protected: HEALTH CHECK WEEK

Holistic detox Week

If you don’t detox you will never get well

Čišćenje vašeg organizma prvi je korak ka poboljšanju vašeg zdravlja, povećanju imuniteta i vitalnosti.

Postoji bezbroj načina čišćenja ili detoksikacije organizma. Ako ukucate na Google pretraživaču “Kako se detoksikovati” imaćete više od 127.000.000 predloga. Internet, iako je često važan i neprocjenjiv , takođe može biti izuzetno komplikovan sa beskrajnom količinom mogućnosti.  Ako imate vremena to je ok, ali ako cenite svoje vreme onda je ovo opcija za vas.

If in need of a jumpstart, science based nutritional detox program, we offer a 10; 14 or 21-day, proprietary blended kit to help those looking for a quality centered, nutrient dense alternative.

Cleansing is designed to remove harmful toxins from the body where they are causing the problem. While many people focus on eliminating toxic food, which is important, but there are many other toxins that people encounter that are not food related. Our detox doesn’t just focus on removing toxic food; it looks at all the potential toxins a person encounters on a daily basis and aims to remove them as much as possible from the body and environment. Before a person begins a detox, it’s important to know what the potential toxins are and where they originate.

The liver is one of the most important organs in the body to filter the blood, eliminate certain microorganisms and manage the growth of body cells. Our program improves the functions of the liver through detoxifying therapies and a specific diet, optimizes the metabolism and gives energy. The intensive liver cleanse week improves the functions of this very important organ and the gallbladder …

More info…

Health Check Week

functional health evaluation.

The key to lifelong health lies in disease prevention and health maintenance, and the key to prevention is health assessment.

 When was the last time you had a health check that went further than blood work? During our holistic program, we look at your detoxification and regulatory systems, autonomic nervous system and more to understand what is going on and help you gain optimal long-term health.

WANT TO LIVE BETER? Discover what works for your body and cells.

Think about when you take your car into the shop for an inspection. In order to examine the condition of the car, the mechanic opens the hood, checks the fluids, and inspects the working components.

Quantum Zone analysis is the same idea, except instead of examining your engine oil level or testing the battery life “looking under the hood” and understanding what areas you need to improve on in order to achieve a healthy body composition and functions you will look and feel so much better! The Quantum Wellness Functional Health Assessment is designed to get you started on your road to optimal health and a better life. More info…

Detox Intensive Week

If you don’t detox you will never get well

Cleansing your body is the first step to improving your health, increasing vitality, and restoring body and mind balance.

The liver is one of the most important organs in the body to filter the blood, eliminate certain microorganisms and manage the growth of body cells. Our program improves the functions of the liver through detoxifying therapies and a specific diet, optimizes the metabolism and gives energy. The intensive liver cleanse week improves the functions of this very important organ and the gallbladder …

There are countless ways in which one can go about the detoxification process. A Google search of “How to detox” returns over 127,000,000 hits. The internet, while a priceless tool in the ability to self educate, can also be extremely daunting with the endless amount of choices at your fingertips.

If in need of a jumpstart, science based nutritional detox program, we offer a 10; 14 or 21-day, proprietary blended kit to help those looking for a quality centered, nutrient dense alternative.

Cleansing is designed to remove harmful toxins from the body where they are causing the problem. While many people focus on eliminating toxic food, which is important, but there are many other toxins that people encounter that are not food related. Our detox doesn’t just focus on removing toxic food; it looks at all the potential toxins a person encounters on a daily basis and aims to remove them as much as possible from the body and environment. Before a person begins a detox, it’s important to know what the potential toxins are and where they originate. More info…

Rejuvenation Program

reverse aging at the cellular level

A innovative system that reestablishes the proper flow of energy and information to the body’s energetic fields to promote health.

To solve any health concern, we must first strengthen the body so it can function properly and fight off disease. We provide a fully-customized 21-day plan with diagnostics and therapies to give you answers, strengthen your body and redirect you on a path of living a healthier life! The 21-day individual program aims to understand the cause of your condition, provides answers and redirects …

Cellular Anti-aging Therapy is innovative available for slowing, and even reversing, the aging process in patients that are seeking an all natural, non-surgical treatment option. If you are interested in taking control of your cellular health and addressing anti-aging, schedule an appointment with of Marina to measure the health of your cells and provide a personalized, tailored natural treatment protocol. CONTACT US…