cellular healing

ANTI AGING HACKS

Svaka je osoba jedinstvena i svako ima drugačiji put u potrazi za rešenjem estetskih i zdravstvenih problema a mi smo tu da vam pomognemo da nadjete svoj put i rešenje koje će odgovarati samo vama

Play Video

play VIDEO

cellular healing

anti aging hack

Omogućite klijentima jedinstveno iskustvo a sebi prednost u odnosu na konkurenciju.

Play Video

jedan minut

THE PLACE WHERE HEALTH BEGINS.

odaberite opciju koja odgovara vašim potrebama i mogućnostima

Članstvo u Quantum klubu omogućava 100% personalizovane usluge i programe koji se baziraju na proceni realnih potreba svake osobe.

SMART PROGRAM

$199 month

Monthly subscription (3 month commitment)

Smart program namenjen je prevenciji i otklanjanju manjih estetskih i zdravstvenih problema.

Cilj programa je da pronadje i otkloni nepravilnosti i predispozicije estetskih i zdravstvenih probleme i nekoliko godina pre pojave prvih simptoma. 

Ova opcija uključuje jednu BRS™ procenu, tromesečni program ishrane, paket proizvoda koji su neophodni za sprovodjenje programa, 21 FRT tretman i podršku kroz quantum zone aplikaciju.

EXPERT PROGRAM

$700 month

6-month subscription

Expert program namenjen je  otklanjanju hroničnih estetskih i zdravstvenih problema.

Cilj programa je da sazna i otkloni uzroke estetskih i zdravstvenih probleme aktiviranjem prirodnih isceliteljskih sposobnosti organizma da se sam regenerriše i leči.

U ovoj opciji klijent dobija na besplatno korišćenje QLC (Quantum Lounge Chair) platformu SA FRT MODULOM za vreme trajanja programa (6 meseci) kako bi lakše sprovodio program. Ova opcija uključuje:

TBR PROGRAM

$2.300 month

12-month subscription

Total Boldy Rejuvenation program namenjen je  regeneraciji i podmađivanju na ćelijskom nivou.

Cilj programa je da se uspore biološki procesi starenja delujući na ključne faktore od kojih oni zavise bez bola, hemije i zračenja.

U ovoj opciji klijent dobija na besplatno korišćenje QUANTUM KAPSULU za vreme trajanja programa (12 meseci) stručnu podršku i i sve što je potrebno za sprovodjenje programa. 

SMART PROGRAM

$199 month

Monthly subscription (3 month commitment)

Program je namenjen prevenciji i otklanjanju manjih estetskih i zdravstvenih problema.

CILJ PROGRAMA – pronaći i otkloniti predispozicije estetskih i zdravstvenih probleme malim promenama u načinu života i ishrane. 

PROGRAM PODRAZUMEVA: 

 • Analize i testove koje su neophodne za pronalaženje nepravilnosti u organizmu.
 • Testove i analize koji su neophodni za izradu optimalnog programa ishrane, suplementacije i odabir tretmana kojima će se postići najbolji rezultati.
 • 21 tretman kojim će se postići povećanje energije na ćelijskom nivou.
 • Tromesečni program ishrane kojim će se organizmu obezbediti potrebni nutritienti, paket proizvoda koji su neophodni kao podrška za sprovodjenje programa.
 • Podršku kroz quantum zone aplikaciju uz mogućnosti i individualnih konsultacija.

EXPERT PROGRAM

$700 month

6-month subscription

Program je namenjen  otklanjanju hroničnih estetskih i zdravstvenih problema.

CILJ PROGRAMA – pronaći i otkloniti uzroke estetskih i zdravstvenih probleme aktiviranjem prirodnih isceliteljskih sposobnosti organizma da se sam regeneriše i leči.

PROGRAM PODRAZUMEVA: 

 • Analize i testove koji su neophodni za pronalaženje uzroka estetskih i zdravstvenih problema. 
 • Svakog meseca radiće se testovi i analize koji su neophodni radi izrade optimalnih programa ishrane, suplementacije i odabira tretmana kojima će se postići najbolji rezultati.
 • Tamo gde klijent želi instaliraće se  QLC (Quantum Lounge Chair) platforma sa modulom za sprovodjenje tretmana, koji su neophodni kao podrška programu tretmana za vreme trajanja programa (6 meseci)
 • Stručnu podršku i sve što je potrebno za sprovodjenje programa.

TBR PROGRAM

$2.300 month

12-month subscription

Program je namenjen regeneraciji i podmađivanju na ćelijskom nivou.

CILJ PROGRAMA – usporiti biološke procese starenja na ćelijskom nivou, delujući na ključne faktore od kojih oni zavise bez bola, hemije i zračenja.

PROGRAM PODRAZUMEVA: 

 • Analize i testove kojima se procenjuje biološka funkcionalnost ćelija i MGI proceduru koji će omogućiti da utičemo na medjućelijsku komunikaciju, energiju i jonske kanale ćelija.
 • Svakog meseca radiće se testovi i analize koji su neophodni radi izrade optimalnih programa ishrane, suplementacije.
 • U ovoj opciji radiće se procene radi izrade MGI terapije i tretmana kojima će se postići najbolji rezultati.
 • Tamo gde klijent želi instaliraće se  QUANTUM kapsula sa modulima za sprovodjenje tretmana, koji su neophodni kao podrška programu tretmana za vreme trajanja programa (12 meseci)
 • Stručnu podršku i sve što je potrebno za sprovodjenje programa.
 •  

ANTI AGING HACKS

Preuzmite kontrolu nad svojim ZDRAVLJEM I starenjem

Kao što hakujemo kompjuter, koristeći nauku i tehnologiju, možemo uz pomoć tehnoloških inovacija možemo poboljšati našu biologiju, mentalne sposobnosti, fizičko zdravlje i usporiti procese starenja.Redovna procena biološke starosti, individualni program za svaku osobu pomoći će vam da hakujete svoj biološki sat i mentalne i fizičke performanse.

Hakovanje vlastite biologije kako biste se osećali bolje i živeli duže sada je realnost i zato je pravi trenutak da se upoznate sa ovom mogućnošću. Bio dizajn je koncept koji nudi mogućnost da se malim promenama u načinu života i ishrane, poboljšaju funkcionalne performanse organa i organskih sistema koristeći sinergiju nauke i inovativnih tehnologija sa iskustvom istočne medicine. Koristeći najsavremeniju tehnologiju za dobijanje merljivih uvida u vašu jedinstvenu biologiju, fiziologiju i mentalno stanje; kako bi se postiglo optimalno zdravlje, performanse, dugovečnost i vitalnost.

Vreme generičkih i uoštenih preporuka u pogledu ishrane, odabira lekova, proizvoda ili tretmana sada je prošlost. Sada svi možemo dobiti personalizovane preporuke i programe, kojima će se postići najbolj rezultati. Biodesign koristi najsavremeniju tehnologiju kako bi vam pružio najbolja rešenja na osnovu potreba vašeg organizma uz mogućnost praćenja i predviđanja efikasnosti i mogućih kontraindikacija.

Sada, sa aplikacijama i inovativnim tehnologijama, moguće je obezbediti zdravo okruženje u stanu, kompaniji ili bilo kojem drugom mestu gde je to potrebno. Negovanje zdravih navika ključno je za zdravlje, a čak i male promene u ishrani i prijatni tretmani u našim kapsulama mogu preduprediti većinu zdravstvenih problema i usporiti procese starenja.

Mogućnost da saznamo važne informacije o vašem zdravlju sad je jednostavno poput EKG pregleda ili merenja pritiska. Dok udobno ležite u položaju koji nudi osećaj sličan nultoj gravitaciji inovativni softver meriće različite parametre organizma na osnovu kojih će mo imati informacije o vašem realnom zdravlju i biološkoj starosti.

Na osnovu HRV procene dobićemo tačne informacije o biološkoj starosti vašeg tela dok će  mo na osnovu BRS procene realnog funkcionalnog stanja organa i organskih sistema dizajnirati personalizovani program koji će vam pomoći da se poboljšate svoje zdravlje.

Izgradite zdrave navike
Počnite mijenjati način života malim promenama u načinu života i  prijatnim tretmanima.

Ostanite na pravom putu
Ponovo testirajte svaka tri meseca ima za cilj da procenite rezultate koje ste postigli i da bi ga prilagodili trentunom stanju i potrebama vašeg tela.

The Science

Šta kaže nauka

Godinama, industrija u oblasti lepote i zdravlja pokušava rešiti simptome i probleme koji su vidljivi, zanemarujući činjenicu da se bolesti i procesi starenja javljaju prvo na ćelijskom nivou i mnogo pre pojave simptoma i da je na tom nivou potrebno pronaći rešenje.

zaštitite svoju najvredniju imovinu. vaše ćelije

 • Znate li da se telo sastoji od preko 75 triliona ćelija i da život uzdravlje i procesi starenja zavise isključivo od njih.
 • Znate li da se ćelije jetre potpuno obnove svakih 6 meseci, tanko crevo svaka tri illi četri dana a ćelije pluća svakih osam dana.
 • Znate li da se u vašem telu svaka 3 meseca stvaraju nove krvne ćelije?
 • A da li ste znali da svakog sata vaše telo eliminiše 1 milijardu mrtvih ćelija i da ih isto toliko stvori novih, zahvaljujući mehanizmu replikacije?
  A znate od čega zavisi da li će se replikacija i desiti?