Smart Health Cities Initiative

SMART city

Quantum Wellness smatra da će u budućim pametnim gradovima biti neophodan novi koncepet u oblasti zdravlja. Jedno od rešenja mogu biti naše umrežene qvantne zone.

Smart Health Cities Initiative

Smart city

Play Video

pogledaj film

Smart Health Cities Initiative

Quantum Wellness smatra da će u budućim pametnim gradovima biti neophodan novi koncepet u oblasti zdravlja. Jedno od rešenja mogu biti naše umrežene qvantne zone.

Pametni gradovi uvode inovativne tehnologije u različite svere. Analiziraju se podatci o kretanju i način života  kako bi se stanovnicima maksimalno olakšao život.

Quantum Wellness koncept nudi mogućnost da se kroz mrežu centara u kojima će biti implementirane kvantne kapsule stanovništvu omogući različite zdravstvene usluge

Mrežom centara bićemo u mogućnosti da pratimo celokupno zdravlje stanovnika gradova i faktore koji mogu uticati na pojavu štetnog uticaja okoline ali i primenjivati programe prevencije.

Želite li znati više o projektu pametnih gradova? Kontaktirajte nas na ovom linku…